Zapraszamy na leczenie uzdrowiskowe refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prowadzimy następujące profile leczenia uzdrowiskowego: Osteoporoza, choroby układu trawienia, cukrzyca, choroby górnych dróg oddechowych, choroby reumatologiczne, otyłość oraz choroby nerek i dróg moczowych.

Oferujemy pełną gamę zabiegów zlokalizowanych w budynku sanatorium.

Turnusy w naszym sanatorioum odbywają się przez cały rok ! ! !

Lp.

Turnus

Ilość dni

od

do

1 13-01-2017 03-02-2017 21
2 06-02-2017 27-02-2017 21
3 01-03-2017 22-03-2017 21
4 24-03-2017 14-04-2017 21
5 19-04-2017 10-05-2017 21
6 12-05-2017 02-06-2017 21
7 05-06-2017 26-06-2017 21
8 28-06-2017 19-07-2017 21
9 21-07-2017 11-08-2017 21
10 28-08-2017 18-09-2017 21
11 20-09-2017 11-10-2017 21
12 13-10-2017 03-11-2017 21
13 06-11-2017 27-11-2017 21
14 30-11-2017 21-12-2017 21

Prowadzimy następujące profile leczenia uzdrowiskowego:

– Reumatologi
– Gastrologia
– Urologia
– Układ oddechowy
– Astma
– Cukrzyca
– Otyłość

INFORMACJA DLA KURACJUSZA

Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu i trwa odpowiednio 21 bądź 28 dni.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:
– potwierdzone przez oddział wojewódzki Fundusz skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
– dowód tożsamości,
– aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
– wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem uzdrowiskowym,
– stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,
– obuwie i odzież sportowa.

Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:
– wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu,
– opiekę lekarsko-pielęgniarską,
– przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego,
– końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wyjazdem,
– nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,
– możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów za zgodą    lekarza z wpisaniem, do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,
– możliwość wystawienia recept na leki,
– posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,
– leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.

Świadczeniobiorca ponosi następujące koszty:
– przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
– częściowej odpłatności za koszt wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (zgodnie z tabelą opłat),
– dobrowolna opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego znajdującego się w pokoju,
– dobrowolna opłata za korzystanie z czajnika znajdującego się w pokoju,
– odpłatności za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu miejsca zakwaterowania (zgodnie z tabelą opłat),
– za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata miejscowa, której wysokość określona jest w rozporządzeniu Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
– w przypadku wcześniejszych wyjazdów nie wydajemy suchego prowiantu za niewykorzystane osobodni.

Dodatkowe usługi Świadczeniodawcy:
– kwaterowanie ubezpieczonego na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się od godziny 14:00,
– w dniu zakończenia ubezpieczony może pozostać w pokoju do godziny 12:00,
– pobyt na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem,
– w uzasadnionym przypadku wcześniejszego 1 dzień przybycia od dnia określonego w skierowaniu, kuracjusz może otrzymać w miarę wolnych miejsc odpłatny nocleg (zgodnie z cennikiem hotelowym),
– w miarę możliwości Świadczeniobiorca może zostać zakwaterowany dobę poprzedzającą rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem hotelowym),
– w miarę możliwości Świadczeniobiorca może pozostać dobę dłużej za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem hotelowym).

CENNIK DOPŁATY KURACJUSZA:

Istnieją dwa sezony rozliczeniowe:
1) sezon I – od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
2) sezon II – od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Ze względu na warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym ustalony jest standard pobytu oraz częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Odpłatność

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia.

Lp.

Poziom

I sezon rozliczeniowy
(w złotych)

II sezon rozliczeniowy
(w złotych)

1. I a 27,50 34,50
b 22,00 31,50
2. II 21,00 28,00
3. III a 16,50 23,00
b 14,00 21,00
4. IV 12,00 16,50
5. V a 10,50 12,50
b 10,00 11,50
6. VI 9,00 10,00

UWAGA! Zgodnie z decyzją ustawodawcy ww. częściowa odpłatność może ulec zmianie.

NFZ oraz Sanatorium REVITA nie organizuje podróży do sanatorium oraz nie pokrywa jej kosztów.