Zapraszamy na leczenie uzdrowiskowe refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prowadzimy następujące profile leczenia uzdrowiskowego: Osteoporoza, choroby układu trawienia, cukrzyca, choroby górnych dróg oddechowych, choroby reumatologiczne, otyłość oraz choroby nerek i dróg moczowych.

Oferujemy pełną gamę zabiegów zlokalizowanych w budynku sanatorium.

Turnusy w naszym sanatorium odbywają się przez cały rok ! ! !

Lp. Turnus
od do
1 14-01-2019 04-02-2019
2 06-02-2019 27-02-2019
3 01-03-2019 22-03-2019
4 25-03-2019 15-04-2019
5 24-04-2019 15-05-2019
6 17-05-2019 07-06-2019
7 10-06-2019 01-07-2019
8 03-07-2019 24-07-2019
9 26-07-2019 16-08-2019
10 02-09-2019 23-09-2019
11 25-09-2019 16-10-2019
12 17-10-2019 07-11-2019
13 08-11-2019 29-11-2019
14 02-12-2019 23-12-2019

Prowadzimy następujące profile leczenia uzdrowiskowego:

– Reumatologi

– Gastrologia

– Urologia

– Układ oddechowy

– Astma

– Cukrzyca

– Otyłość

INFORMACJA DLA KURACJUSZA

Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu i trwa odpowiednio 21 bądź 28 dni.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:
– potwierdzone przez oddział wojewódzki Fundusz skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
– dowód tożsamości,
– aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
– wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem uzdrowiskowym,
– stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,
– obuwie i odzież sportowa.

Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:
– wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu,
– opiekę lekarsko-pielęgniarską,
– przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego,
– końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wyjazdem,
– nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,
– możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów za zgodą    lekarza z wpisaniem, do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,
– możliwość wystawienia recept na leki,
– posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,
– leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.

Świadczeniobiorca ponosi następujące koszty:
– przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
– częściowej odpłatności za koszt wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (zgodnie z tabelą opłat),
– dobrowolna opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego znajdującego się w pokoju,
– dobrowolna opłata za korzystanie z czajnika znajdującego się w pokoju,
– odpłatności za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu miejsca zakwaterowania (zgodnie z tabelą opłat),
– za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata miejscowa, której wysokość określona jest w Uchwale Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
– w przypadku wcześniejszych wyjazdów nie wydajemy suchego prowiantu za niewykorzystane osobodni.

Dodatkowe usługi Świadczeniodawcy:
– kwaterowanie ubezpieczonego na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się od godziny 14:00,
– w dniu zakończenia ubezpieczony może pozostać w pokoju do godziny 12:00,
– pobyt na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem,
– w uzasadnionym przypadku wcześniejszego 1 dzień przybycia od dnia określonego w skierowaniu, kuracjusz może otrzymać w miarę wolnych miejsc odpłatny nocleg (zgodnie z cennikiem hotelowym),
– w miarę możliwości Świadczeniobiorca może zostać zakwaterowany dobę poprzedzającą rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem hotelowym),
– w miarę możliwości Świadczeniobiorca może pozostać dobę dłużej za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem hotelowym).

CENNIK DOPŁATY KURACJUSZA:

Istnieją dwa sezony rozliczeniowe:
1) sezon I – od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
2) sezon II – od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Ze względu na warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym ustalony jest standard pobytu oraz częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Odpłatność

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia.


UWAGA! Zgodnie z decyzją ustawodawcy ww. częściowa odpłatność może ulec zmianie.

L.P. Standard pokoi I sezon rozliczeniowy
1 X – 30 IV
II sezon rozliczeniowy
1 V – 30 IX
1 I a/ pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 28,80 604,80 36,10 758,10
  I b/ pokój 1-osobowy w studiu 23,00 483,00 33,00 693,00
2 II pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 22,00 462,00 29,30 615,30
3 III pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 17,30 363,30 24,10 506,10
  III pokój 2-osobwy w studiu 14,60 306,60 22,00 462,00
4 IV pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno- sanitarnego 12,50 262,50 17,30 363,30
5 V a/ pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,00 231,00 13,10 275,10
  V b/ pokój wieloosobowy w studiu 10,50 220,50 12,00 252,00
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9,40 197,40 10,50 220,50


NFZ oraz Sanatorium REVITA nie organizuje podróży do sanatorium oraz nie pokrywa jej kosztów.