Zapraszamy na leczenie uzdrowiskowe refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prowadzimy następujące profile leczenia uzdrowiskowego: Osteoporoza, choroby układu trawienia, cukrzyca, choroby górnych dróg oddechowych, choroby reumatologiczne, otyłość oraz choroby nerek i dróg moczowych. Oferujemy pełną gamę zabiegów zlokalizowanych w budynku sanatorium. Turnusy w naszym sanatorium odbywają się przez cały rok ! ! !

Lp. Turnus
od do
1 03.01.2022 24.01.2022
2 26.01.2022 16.02.2022
3 18.02.2022 11.03.2022
4 14.03.2022 04.04.2022
5 19.04.2022 10.05.2022
6 11.05.2022 01.06.2022
7 02.06.2022 23.06.2022
8 25.06.2022 16.07.2022
9 18.07.2022 08.08.2022
10 10.08.2022 31.08.2022
11 01.09.2022 22.09.2022
12 23.09.2022 14.10.2022
13 17.10.2022 07.11.2022
14 09.11.2022 30.11.2022
15 02.12.2022 23.12.2022

Prowadzimy następujące profile leczenia uzdrowiskowego: – Reumatologi – Gastrologia – Urologia – Układ oddechowy – Astma – Cukrzyca – Otyłość

INFORMACJA DLA KURACJUSZA

Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu i trwa odpowiednio 21 bądź 28 dni.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

– potwierdzone przez oddział wojewódzki Fundusz skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

– dowód tożsamości,

– aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,

– wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem uzdrowiskowym,

– stale przyjmowane leki na cały okres pobytu, – obuwie i odzież sportowa.

Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:

– wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu,

– opiekę lekarsko-pielęgniarską,

– przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego,

– końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wyjazdem,

– nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,

– możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów za zgodą    lekarza z wpisaniem, do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,

– możliwość wystawienia recept na leki,

– posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,

– leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.

Świadczeniobiorca ponosi następujące koszty:

– przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,

– częściowej odpłatności za koszt wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (zgodnie z tabelą opłat),

– dobrowolna opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego znajdującego się w pokoju,

– dobrowolna opłata za korzystanie z czajnika znajdującego się w pokoju,

– odpłatności za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu miejsca zakwaterowania (zgodnie z tabelą opłat),

– za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata miejscowa, której wysokość określona jest w Uchwale Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,

– w przypadku wcześniejszych wyjazdów nie wydajemy suchego prowiantu za niewykorzystane osobodni.

Dodatkowe usługi Świadczeniodawcy:

– kwaterowanie ubezpieczonego na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się od godziny 14:00,

– w dniu zakończenia ubezpieczony może pozostać w pokoju do godziny 12:00,

– pobyt na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem,

– w uzasadnionym przypadku wcześniejszego 1 dzień przybycia od dnia określonego w skierowaniu, kuracjusz może otrzymać w miarę wolnych miejsc odpłatny nocleg (zgodnie z cennikiem hotelowym),

– w miarę możliwości Świadczeniobiorca może zostać zakwaterowany dobę poprzedzającą rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem hotelowym),

– w miarę możliwości Świadczeniobiorca może pozostać dobę dłużej za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem hotelowym).

CENNIK DOPŁATY KURACJUSZA:

Istnieją dwa sezony rozliczeniowe:

1) sezon I – od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

2) sezon II – od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Ze względu na warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym ustalony jest standard pobytu oraz częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Odpłatność

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia.

UWAGA! Zgodnie z decyzją ustawodawcy ww. częściowa odpłatność może ulec zmianie.

L.P. Standard pokoi I sezon rozliczeniowy 1 X – 30 IV II sezon rozliczeniowy 1 V – 30 IX
1 I a/ pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 31,00 651,00 38,90 816,90
  I b/ pokój 1-osobowy w studiu 24,80 520,80 35,60 747,60
2 II pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 23,70 497,70 31,60 663,60
3 III pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 18,60 390,60 26,00 546,00
  III pokój 2-osobwy w studiu 15,70 329,70 23,7 497,70
4 IV pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno- sanitarnego 13,50 283,50 18,60 390,60
5 V a/ pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,90 249,90 14,10 296,10
  V b/ pokój wieloosobowy w studiu 11,30 237,30 12,90 270,90
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,10 212,10 11,30 237,30

NFZ oraz Sanatorium REVITA nie organizuje podróży do sanatorium oraz nie pokrywa jej kosztów.