Zapraszamy na leczenie uzdrowiskowe refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prowadzimy następujące profile leczenia uzdrowiskowego: Osteoporoza, choroby układu trawienia, cukrzyca, choroby górnych dróg oddechowych, choroby reumatologiczne, otyłość oraz choroby nerek i dróg moczowych. Oferujemy pełną gamę zabiegów zlokalizowanych w budynku sanatorium. Turnusy w naszym sanatorium odbywają się przez cały rok ! ! !

Lp. Turnus
od do
1 04.01.2023 25.01.2023
2 27.01.2023 17.02.2023
3 20.02.2023 13.03.2023
4 15.03.2023 05.04.2023
5 20.04.2023 11.05.2023
6 12.05.2023 02.06.2023
7 03.06.2023 24.06.2023
8 26.06.2023 17.07.2023
9 19.07.2023 09.08.2023
10 11.08.2023 01.09.2023
11 04.09.2023 25.09.2023
12 26.09.2023 17.10.2023
13 19.10.2023 09.11.2023
14 10.11.2023 01.12.2023
15 02.12.2023 23.12.2023

Prowadzimy następujące profile leczenia uzdrowiskowego:

– Reumatologi

– Gastrologia

– Urologia

– Układ oddechowy

– Astma

– Cukrzyca 

INFORMACJA DLA KURACJUSZA

Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu i trwa odpowiednio 21 bądź 28 dni.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

– potwierdzone przez oddział wojewódzki Fundusz skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

– dowód tożsamości,

– aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,

– wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem uzdrowiskowym,

– stale przyjmowane leki na cały okres pobytu, – obuwie i odzież sportowa.

Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:

– wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu,

– opiekę lekarsko-pielęgniarską,

– przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego,

– końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wyjazdem,

– nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,

– możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów za zgodą    lekarza z wpisaniem, do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,

– możliwość wystawienia recept na leki,

– posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,

– leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.

Świadczeniobiorca ponosi następujące koszty:

– przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,

– częściowej odpłatności za koszt wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (zgodnie z tabelą opłat),

– dobrowolna opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego znajdującego się w pokoju,

– dobrowolna opłata za korzystanie z czajnika znajdującego się w pokoju,

– odpłatności za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu miejsca zakwaterowania (zgodnie z tabelą opłat),

– za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata miejscowa, której wysokość określona jest w Uchwale Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,

– w przypadku wcześniejszych wyjazdów nie wydajemy suchego prowiantu za niewykorzystane osobodni.

Dodatkowe usługi Świadczeniodawcy:

– kwaterowanie ubezpieczonego na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się od godziny 14:00,

– w dniu zakończenia ubezpieczony może pozostać w pokoju do godziny 12:00,

– pobyt na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem,

– w uzasadnionym przypadku wcześniejszego 1 dzień przybycia od dnia określonego w skierowaniu, kuracjusz może otrzymać w miarę wolnych miejsc odpłatny nocleg (zgodnie z cennikiem hotelowym),

– w miarę możliwości Świadczeniobiorca może zostać zakwaterowany dobę poprzedzającą rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem hotelowym),

– w miarę możliwości Świadczeniobiorca może pozostać dobę dłużej za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem hotelowym).

CENNIK DOPŁATY KURACJUSZA:

Istnieją dwa sezony rozliczeniowe:

1) sezon I – od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

2) sezon II – od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Ze względu na warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym ustalony jest standard pobytu oraz częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Odpłatność

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia.

UWAGA! Zgodnie z decyzją ustawodawcy ww. częściowa odpłatność może ulec zmianie.

L.P. Standard pokoi I sezon rozliczeniowy 1 X – 30 IV II sezon rozliczeniowy 1 V – 30 IX
1 I a/ pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

 

32,60

684,60 40,90 858,90
             
3 III pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,5 409,50 27,30 573,30
  III pokój 2-osobwy w studiu 16,50 346,50 224,90 522,90
             

NFZ oraz Sanatorium REVITA nie organizuje podróży do sanatorium oraz nie pokrywa jej kosztów.